Magnifier
318/2010

Lai Afong (i.e. Lai Ah Fong, Huafang, Fang Lai, Lihua Fang, Li Fang, A'Fong Lai)

Gaoming 1838 – 1890 Hong Kong

Woman with lotus feet, Fuzhou. Circa 1870
Vintage. Albumen print. Hand-coloured. 23,2 × 17,6 cm (9 1/8 × 6 7/8 in.).

EUR 1.200 – 1.600
USD 1,290 – 1,720

Sold for
1.500 EUR (incl. premium)

Summer Auctions 2020
Photography, July 9, 2020