Lupe

Kataloge online

AnsichtKachelansichtListenansicht
„Springendes Pferd“
„Springendes Pferd“. 1916

EUR 7.000 – 9.000

„Liegendes Fohlen“
„Liegendes Fohlen“. 1946

EUR 4.000 – 6.000

„Zwergesel“
„Zwergesel“. 1925

EUR 4.000 – 6.000

„Elefant“
„Elefant“. 1954

EUR 12.000 – 15.000

„Junger Hund“
„Junger Hund“. 1925

EUR 5.000 – 7.000

„Liegendes Fohlen (Leib)“
„Liegendes Fohlen (Leib)“. 1932

EUR 5.000 – 7.000

erste Seite /
/ letzte Seite